Om mig


Hjärtat klappar för det skrivna ordet och för människor i behov av särskilt stöd.


Jag är författare till sju utgivna titlar, legitimerad grundskollärare 1-7 svenska/SO och behörig specialpedagog i:


  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola
  • Sameskola åk 1-6
  • Specialskola åk 1-10


Jag har tjänstgjort i förskoleklass, grundskola åk 1-9, särskild undervisningsgrupp åk 7-9 och i förberedelseklass.


Intresset för skrivande och specialpedagogik kom tidigt. Som barn skrev jag teaterpjäser, dikter och noveller. I gymnasiet skrev jag specialarbete om barn med Downs syndrom. Redan då var siktet inställt på att hjälpa människor i behov av särskilt stöd.


I mars 2021 debuterade jag med barnboken Skolspöket och magister Snark, vilken är första delen i en pedagogisk barnboksserie. Kort därefter kom den psykologiska thrillern Fostermarken.


Skolspöket och magister Snark är en sagoberättelse som tar upp ämnet narkolepsi. Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, då min äldste son drabbades av den kroniska sjukdomen narkolepsi blott fem år gammal. I min barnaskara finns även neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD och autism.

De erfarenheter som jag har fått med mig i föräldrarollen är mycket värdefull kunskap som inte går att läsa sig till.


Om dagarna skriver jag böcker, arbetar som skrivcoach och frilansar som specialpedagog. Jag ingår även i styrelsen för Narkolepsiföreningen - Sverige, där jag har rollen som medlemsansvarig. 


Förhoppningen är att min samlade kunskap och erfarenhet ska hjälpa dig att snabbt komma framåt, oavsett om det är inom skrivande eller specialpedagogik som du anlitar mig.


Jag arbetar under tystnadsplikt.  

 

UNÉE  -  SKRIVA OCH LÄRA erbjuder specialpedagogiska tjänster och skrivtjänster. 


De specialpedagogiska tjänsterna, företrädesvis inom neuropsykiatriska diagnoser och narkolepsi, erbjuds på individ-, grupp- och organisationsnivå. 


Jag arbetar strategiskt och förebyggande med att undanröja hinder i elevers lärande och lärandemiljö. Utformar extra anpassningar eller särskilt stöd som eleven behöver.

Ger även råd och stöd till pedagoger och andra vuxna runt eleven om hur arbetssätt kan anpassas för att öka elevens möjligheter att lära. Driver utvecklingsarbeten och förändringsarbeten i samarbete med enheten.


Jag erbjuder också konsultation till vårdnadshavare, organisationer, myndigheter och andra intresserade instanser.

Anhörigstöd vad gäller narkolepsi och neuropsykiatriska diagnoser är ytterligare en tjänst som jag tillhandahåller. 


Skrivtjänsterna omfattar det mesta inom skrivande. Jag erbjuder skrivtjänster och frilansar som textkonsult och skriver artiklar, dikter, tal, texter till sociala medier och hemsidor. Jag skriver även texter till annonser. Skrivcoaching och manusutveckling är också något som jag erbjuder både enskilt och i samarbete med feelgoodförfattaren och marknadsföringskonsulten Ida Fryklund.

Vi driver det gemensamma Instagramkontot "Skrivdigitalen" och under det namnet erbjuder vi även diverse skrivtjänster. 

Samtliga tjänster ges digitalt - snabbt, kostnadseffektivt och enkelt oavsett var du befinner dig.