Specialpedagogik


Konsultation till arbetsplatser


Behöver ni komplettera er redan befintliga kompetens på  arbetsplatsen? Eller behövs

professionsstöd vid svåra situationer/ärenden?


Jag erbjuder en snabb, enkel och kostnadseffektiv tjänst där jag finns tillgänglig online när ni önskar.


Jag utgår från verksamhetens  behov. Du beskriver i förväg vad verksamheten behöver hjälp med (genom mejl eller kostnadsfritt telefonsamtal på 15 min). Det kan exempelvis handla om ärenden på individ-, grupp- eller organisationsnivå.

Konsultation sker genom digitalt möte eller via telefonsamtal. Alternativt via mejl och/eller chatt. Efter konsultationen får du skriftlig sammanfattning av vår dialog inklusive en handlingsplan omfattande cirka en sida.


Jag kan även finnas tillgänglig för dig och din verksamhet med kort varsel om akuta situationer uppstår.


Tjänsten skräddarsys efter tider som passar verksamheten.

Uppföljningar och avstämningar sker enligt önskemål.


Pris: 850:-/tim ex. moms.


Konsultation till vårdnadshavare


Vi utgår från dig och dina behov. Du beskriver i förväg vad du behöver hjälp med (genom mejl eller kostnadsfritt telefonsamtal på 15 min). Det kan exempelvis handla om samarbetet mellan skola och hem, hur du ska gå vidare i frågor som gäller ditt barn i skolan, vilka rättigheter som ditt barn har inom skola, frågor som gäller åtgärdsprogram osv.

Jag kan hjälpa dig att ringa in problem, ge dig råd om hur du kan gå vidare och hänvisa dig till andra som kan ge dig mer hjälp vid behov.

Konsultation sker genom digitalt möte eller via telefon. Alternativt via mejl och/eller chatt. Efter konsultationen får du skriftlig sammanfattning av vårt samtal inklusive en handlingsplan omfattande upp till en sida.


Pris: 700:-/tim ex. moms.


Digital föreläsning /utbildning

Narkolepsi

Tid 75 min


 • Vad är narkolepsi?
 • Hur yttrar sig narkolepsi?
 • Metoder/verktyg för att möta elever med narkolepsi.
 • Frågestund.


För närmare info kontakta mig.


Anhörigstöd

Narkolepsi och NPF-diagnoser


Behöver du som anhörig till någon med narkolepsi eller NPF-diagnoser ventilera, diskutera och bolla olika frågeställningar?


Kanske handlar det om utmaningar i föräldrarollen? Kanske handlar det om rättigheter och/eller ansökningar av olika slag? Kanske gäller det olika situationer i livet och vardagen?


Jag finns för dig. Varje situation är unik, men jag kan nästintill garantera att jag kommer att känna igen mig i det du går igenom. Tillsammans samtalar vi och jag hjälper dig att komma vidare utifrån den situation du befinner dig i. Efter varje samtal får du en skriftlig sammanfattning inklusive en tillhörande handlingsplan omfattande upp till en sida.


Samtalen sker via videosamtal eller teleonsamtal och kan ske som enstaka tillfällen eller som seriesamtal.


Pris: 700:-/tim ex. moms.


Skrivande

 

Författarbesök

 

Jag gör digitala författarbesök. Dessa utformas enligt önskemål.


För närmare information kontakta mig.

 

Skolbesök och skrivlektioner

 

Jag kan besöka din skolverksamhet digitalt och medverka på skrivlektioner enligt verksamhetens behov/önskemål. Bland annat kan jag berätta om mitt författarskap, samtala med eleverna kring mina böcker, läsa för eleverna, ge feedback på elevtexter samt utforma skrivdiplom.  

 

Alternativt kan jag utforma några skrivlektioner och sätta ihop skrivövningar tillsammans med verksamheten efter önskemål.

 

För närmare information kontakta mig.


Dikter och tal


Behöver du en dikt eller tal till ett dop, bröllop eller begravning? Eller kanske till någon fest?

Jag skriver dikter och tal på beställning utifrån dina önskemål.


Pris: Kontakta mig för offert.


Textkonsult


Jag skriver artiklar, annonser, hemsidestexter och texter till sociala konton. Kan även hjälpa dig med andra skrivelser, exempelvis ansökningar eller med överklagan av olika slag.


Jag kan även textgranska din egenproducerade text och komma med feedback. Jag kan titta närmare på  exempelvis språk, stavning, upplägg, målgruppsanpassning osv. beroende på önskemål.

Gäller alla typer av texter. Exempelvis annonser, brev, dikter, tal, låttexter, hemsidestexter, berättelser.


Pris: Kontakta mig för offert.


Första-kapitel analys


Det är viktigt att första sidorna i ett manus väcker intresse hos läsaren. Jag hjälper dig med att fånga läsaren redan från start. Jag går exempelvis igenom:


 • Inledning och uppbyggnad
 • Personbeskrivning/Gestaltning
 • Dialoger
 • Miljöbeskrivningar
 • Konflikter
 • Hur texten griper tag i läsaren


Du får 1-2 sidors utlåtande och kommentarer direkt i texten.


Pris: 1500:- ex. moms. Max 2500 ord.


Skicka in din text i wordformat, 12 punkter och 1,5 radavstånd.


Manusutveckling


Jag går igenom ditt manus och ger dig även ett skriftligt utlåtande på upp till 7 sidor. Kommentarer i löpande text ingår också.

Jag ger dig feedback på:


 • Story
 • Dramaturgi
 • Karaktärer och dialog
 • Gestaltning
 • Miljöbeskrivningar
 • Kapitelindelning
 • Perspektiv
 • Logiska luckor
 • Språk.


Manusets styrkor lyfts alltid fram och du får tips på utveckling och redigering. Jag återkommer till dig inom 4 veckor efter skriftlig konfirmering på att jag har mottagit ditt manus.

Uppföljande videosamtal eller telefonsamtal på 30 minuter ingår.


Pris: 3500 :- i startavgift + 8 öre/ord ex. moms.

Skicka in din text i wordformat, 12 punkter och 1,5 radavstånd.


Skrivcoachande samtal, 60 minuter


Via videosamtal resonerar vi kring det du vill ha hjälp med i ditt skrivprojekt. Jag sätter agendan helt efter vad just du behöver för att komma vidare med ditt manus. Vi kan även gå igenom vad du ska tänka på inför att du ska sända in ditt manus till förlag. Skriftlig sammanfattning av samtalet ingår.


Pris: 596:- ex. moms/samtal. 


I priset ingår inte granskning av text/manus.

 ________________


Skrivtjänster via Skrivdigitalen


Tillsammans är vi ännu bättre!


Se mer information om Skrivdigitalen här samt vilka tjänster som jag erbjuder tillsammans med min författarkollega Ida Fryklund.